Endringer i styret

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Styreleder og ett styremedlem har trukket seg fra styret med umiddelbar virkning.

Frem til årsmøtet 28.3.2022 fungerer nestleder Rune Rafteseth som styreleder.

Valgkomiteen arbeider med å finne 2 nye kandidater til styret.

Daglig drift vil gå som normalt. Ny daglig leder vil være på plass fra 1.4.22.

Relaterte innlegg