Kontingent

Kontigent i Askøy Fotball:

Styret har vedtatt at kun spillere som har betalt kontingent vil bli aktivert i FIKS og dermed bli spilleberettiget for klubben. Frem til kontingent er innbetalt vil spillere fra 13 år og eldre ikke være kvalifisert til å spille kamper.

Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra lagets medlemsliste. Jf § 10-6 (punkt 2)

Dersom man opplever korte- eller langsiktige økonomiske utfordringer som gjør det vanskelig å betale kontingent kan man søke til inkluderingsfondet her; Søk støtte. Før man søker støtte hos klubb skal man ha søkt støtte hos NAV Askøy som har egen dedikert pott til å dekke kontingenter for lavinntekts-familier. Får man støtte fra NAV Askøy betales full kontingent.

Innbetalt kontingent refunderes ikke. Kontingentene gjelder for hele kalenderåret, og ubenyttet (flytting, skade ell) periode refunderes ikke.

Alder leses som hvilket årskull man tilhører og ikke alder ved utsendelsestidspunktet.

Årsmøte i 2023 vedtok følgende kontingentsatser for 2024 (uforandret fra 2023):

Askøy Fotball: Kontingent 2024
       
Kategori Beskrivelse Kontingent  Merknader 
A G/J16 år – Senior 3000 1, 2, 3, 4 og 5.
B G/J13 – 15 år 2500 1, 2, 4 og 5.
C Barn 8 – 12 år. 2000 1, 2, 4 og 5.
D Old-boys/girls, veteran, amatørlag, stjernelag 1500 1, 2, 3, 4 og 5.
E Mini. Barn 6 og 7 år. 200 2, 4 og 5.
F Ikke-aktivt medlemsskap 200 2 og 5.
       
       
Merknader:      
1 Det gis søskenmoderasjon på 30% fra barn nr. 2 i klubben. Samme betalingskontakt i Spond.
2 Søskenmoderasjon gjelder ikke personer på laveste kategori E og F.
3 Ingen søskenmoderasjon fra og med det året man fyller 21 år.
4 Muligheter til å søke klubbens inkluderingsfond om redusert kontingent.
5 Servicegebyr på 2,5% blir lagt til betalingen. Beløpet går uavkortet til betalingsformidler. Mer info her.

Oppdeling kontigent:

Dersom du ønsker å dele kontigent opp i flere innbetalinger, benytt skjemaet her

Hvorfor betale kontigent i Askøy Fotball?

Askøy Fotball er et fellesskap. Hos oss er du ikke kunde, du er medlem. Klubben er ikke fortjenestebasert, hos oss bytter du kontingentinnbetaling i tilbud om fotballtreninger, cuper og fellesskap.

Kontingenten fastsettes av medlemmene, på klubbens årsmøte. For å kunne delta i seriespill, cup eller turnering arrangert av forbund, krets eller klubb – må spilleren være medlem av klubben.

Ønsker du fortsatt å være medlem og spilleberretiget må kontingenten være betalt innen forfall. Har du/dere økonomiske utfordringer og vil søke støtte fra vårt Inkluderingsfond? Da kan du lese mer på våre sider for inkluderingsfond her