Kontingent

Kontigent i Askøy Fotball:

Styret har vedtatt at kun spillere som har betalt kontingent vil bli aktivert i FIKS og dermed bli spilleberettiget for klubben. Frem til kontingent er innbetalt vil spillere fra 13 år og eldre ikke være kvalifisert til å spille kamper.

Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Jf § 10-6 (punkt 2)

Dersom man opplever korte- eller langsiktige økonomiske utfordringer som gjør det vanskelig å betale kontingent ta kontakt med Helene Fraas på inkludering@askoyfotball.no.

Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Årsmøte vedtok følgende kontingentsatser for 2023 (samme som 2022):

Askøy Fotball: Kontingent 2023
       
Kategori Beskrivelse Kontingent  Merknader 
A Senior, G/J19, G16, J17 3000 1, 2, 3, 4 og 5.
B G/J15, G/J14, G/J13 2500 1, 2, 4 og 5.
C 2. – 7. trinn barn 2000 1, 2, 4 og 5.
D Old-boys/girls, veteran, amatørlag, stjernelag 1500 1, 2, 3, 4 og 5.
E Førskole og 1. trinn barnefotball 200 2, 4 og 5.
F Ikke-aktivt medlemsskap 200 2 og 5.
       
       
Merknader:      
1 Det gis søskenmoderasjon på 30% fra barn nr. 2 i klubben. Samme betalingskontakt i Spond.
2 Søskenmoderasjon gjelder ikke personer på laveste kategori E og F.
3 Ingen søskenmoderasjon fra og med det året man fyller 21 år.
4 Muligheter til å søke klubbens inkluderingsfond om redusert kontingent.
5 Servicegebyr på 2,5% blir lagt til betalingen. Beløpet går uavkortet til betalingsformidler. Mer info her.

Oppdeling kontigent:

Dersom du ønsker å dele kontigent opp i flere innbetalinger, benytt skjemaet her

Hvorfor betale kontigent i Askøy Fotball?

Askøy Fotball er et fellesskap. Hos oss er du ikke kunde, du er medlem. Klubben er ikke fortjenestebasert, hos oss bytter du kontingentinnbetaling i tilbud om fotballtreninger, cuper og fellesskap.

Kontingenten fastsettes av medlemmene, på klubbens årsmøte. For å kunne delta i seriespill, cup eller turnering arrangert av forbund, krets eller klubb – må spilleren være medlem av klubben.

Ønsker du fortsatt å være medlem og spilleberretiget må kontingenten være betalt innen forfall. Har du/dere økonomiske utfordringer og vil søke støtte fra vårt Inkluderingsfond? Da kan du lese mer på våre sider for inkluderingsfond her