FIKS-ansvarlig

HOVEDOPPGAVE OG ANSVARSOMRÅDE

Hovedansvarlig for at Klubbens oppføringer i FIKS er oppdatert og at påmeldingsfrister

overholdes.

ARBEIDSOPPGAVER

Sender ut påmelding av lag og spillelister til alle lagledere i god tid før frist for påmelding

kommende sesong.

· Registrer alle spillere i FIKS fra 12 år

· Innlegging av nye lagledere/trenere i FIKS.

· Holde oppdatert riktig trener/lagleder/kontaktpersoner til de ulike lagene i FIKS

· Påmelding av lag til Seriespill og turneringer (for turneringer som skal registreres i

FIKS)

· Opplæring av klubbrukere i FIKS. Bør gjennomføres årlig for nye lagledere

MYNDIGHETER OG BESLUTNINGER

• Gir klubbrukere adgang i FIKS

SAMARBEID/KOMMUNIKASJON

Internt (med hvem og om hva)

· Lagledere / trenere om påmelding og oppdateringer

Eksternt (med hvem og om hva)

· Krets og forbund om frister og oppdateringer