Politiattest

Alle som er over 15 år og utfører oppgaver i norsk idrett som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Det gjøres for å bidra til, så langt det er mulig, at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer. Personer som tidligere er dømt eller for tiden siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep, grov vold eller narkotikaforbrytelser vil ha en merknad på politiattesten sin og kan ikke nyttes av idrettslaget til oppgaver som nevnt over. Politiattest er et viktig virkemiddel for å gjøre idretten så trygg som mulig for barn, ungdom og utviklingshemmede.

Hovedstyret i klubben har ansvaret for politiattest-ordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Det er ikke valgfritt å kreve politiattest. Det er obligatorisk.

For personer mellom 15 og 18 år må foresatte signere på vegne av dem. Det er gratis å innhente attesten.

Klubben har vedtatt at trenere, hjelpetrenere og lagledere skal fremvise gyldig polititattest.

Ved overnatting på cuper og/eller andre arrangementer skal alle som overnatter med barna vise gyldig politiattest. Dette må forevises klubben minst 1 måned før avreise.

Politiattestansvarlig i Askøy Fotball;
Monica Espeland
Epost: politiattest@askoyfotball.no

Innhenting av politiattest:

  1. Elektronisk søknad sendes via https://attest.politi.no/ (krever innlogging med for eksempel BankID eller MinID) – evt. finnes skjema og adresseopplysninger på politiets hjemmesider.
  2. Bekreftelse på formål med attesten  vedlegges søknaden.
  3. Søker skriver ut dokumentet, fyller ut navn og personnr. og tar bilde av ferdig utfylt søknad og laster den opp med resten av søknaden.
  4. Politiet sender attesten digitalt til din elektroniske postkasse eller som ordinært brev.
  5. Den søknaden gjelder for, skal snarest framvise attesten til politiattestansvarlig.

Askøy Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ved spørsmål til ordningen vennligst ta kontakt med ansvarlig eller daglig leder.