Honorar og lønn

Askøy Fotball har utbetalingsdato av lønn til ansatte den 15. hver måned.

Feriepenger utbetales 15. juni.

Ansatte i klubben som har krav til å fremvise politiattest vil ikke få utbetalt honorar eller lønn før denne er fremvist og registrert i Spond.

Honorar fra 100.000 per år utbetales månedlig med forskuddstrekk.

Honorar under 100.000 per år deles i to like deler hvor man får første utbetaling 30. juni og andre 30. november.

Honorarer opp til 10.000 er ikke skattepliktig.

Kjørebok skal leveres innen 15. november. Denne skal godkjennes av daglig leder før det oversendes til regnskapsfører for avregning mot honorar. På utbetalingen 30. november vil det  bli innberettet og trukket skatt på differansen mellom honorarets størrelse og fradrag for km. Det vil si at den første utbetalingen (15.6) vil bli forholdsmessig høyere enn den andre (30.11).