FAIR PLAY ansvarlig

Hovedoppgave og ansvarsområde

· Leder for Fair Play utvalget.

· Ansvarlig for å koordinere alle Fair Play tiltakene i klubben og bruke Fair Play

programmet som veileder, https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-

play/2016/fair-play/

· Skape engasjement og tilhørighet til Askøy Fotball gjennom ulike tiltak for spillere,

ledere og foreldre

· Arrangere temakvelder basert på klubbens verdier, FairPlay, NIF sine retninglislinjer

for barne og ungdomsarbeid og trygge rammer.

· Bindeleddet mellom hovedstyret, fair play utvalget og idrettenes egne Fair Play

ansvarlige.

· Bistå trenere og lagledere ved konkrete episoder.

· Fair Play ansvarlig rapporterer til hovedstyrets leder.

Arbeidsoppgaver:

· Forankring av Fair Play i styret.

· Forankring av Fair Play i Sportslig Utvalg.

· Sikre en utarbeidet Fair Play-plan

· Sikre rutiner for håndtering av uønskede hendelser

· Invitere til interne møter etter behov

· Søke Fair Play sertifikat hvert år

· Delta på Fair Play arrangement i regi av kretsen

· Delta på foreldremøter, trenermøter / trenerforum, lagledermøter /

laglederforum

· Ressursperson i møter der brudd på Fair Play er på agenda

Myndighet og beslutninger

· Oppdaterte overordnede regler fra NFF innføres fortløpende

· Endringer i Fair Play regler og utøvelse i klubben skal besluttes i styret