Dokumenter

Relevante klubb-dokumenter blir publisert her

Lovnorm (oppdatert 12.3.2024)

Årsberetning 2023 (12. mars 2024)

 

Sport

Sportsplan 2022 – 2025 (19. februar 2024)
Endringslogg Sportsplan 2022 – 2025 (19. februar 2024)

Askøymodellen – keeper (12. juni 2022)

Askøymodellen – treningsprinsipper (12. juni 2022)

Askøymodellen – spillerutvikling (12. juni 2022)

Holdningskontrakt (28. juni 2022)

Treningstider vår 2024 (9. januar 2024)

Barnefotballutvalget (BFU)

Fairplay-mal foreldremøter barnefotball PDF (21. januar 2024)

Fairplay-mal foreldremøter barnefotball PPT (21. januar 2024)

Informasjon om barnefotball (arabisk, engelsk og russisk)

How to become a member (19. februar 2024)

 
 معلومات كرة القدم للأطفال