Dokumenter

Relevante klubb-dokumenter blir publisert her

Lovnorm (oppdatert 27.9.2021)

Protokoll ekstraordinært årsmøte 2021 (27.9.2021)

Bekreftelse formål søknad politiattest (datert 6. oktober 2022)

 

Sport

Sportsplan 2022 – 2025 (02. august 2022)

Askøymodellen – keeper (12. juni 2022)

Askøymodellen – treningsprinsipper (12. juni 2022)

Askøymodellen – spillerutvikling (12. juni 2022)

Holdningskontrakt (28. juni 2022)