Dokumenter

Relevante klubb-dokumenter blir publisert her

Lovnorm (oppdatert 27.9.2021)

Protokoll ekstraordinært årsmøte 2021 (27.9.2021)

Bekreftelse formål søknad politiattest (datert 11. april 2022)

 

Sport

Askøymodellen (29. januar 2022)

Trenerhåndbok Askøy Fotball (1. februar 2022)