Kommunikasjonshåndtering

God kommunikasjon er meget viktig for at klubben skal fungere, og klubben ønsker å nytte ulike kanaler for å kommunisere med medlemmer, lokalmiljøet og partnere. Askøy Fotball bruker hjemmeside, facebook, spond og Instagram som sine kommunikasjonskanaler.

Kommunikasjonslinjer:

God kommunikasjon via effektive kanaler er en forutsetning for en sportslig effektiv drift både intern og ekstern kommunikasjon er viktig at det på en god måte. Det oppfordres til mangfoldiggjøring av positive hendelser, arrangement og lignende.

Kommunikasjon og uttalelser til medier om saker av felles karakter, kritiske forhold og saker som kan være av negativ karakter for Askøy Fotball skal håndteres av styreleder. Om styreleder ikke kan ivareta den rolle, skal daglig leder, nestleder eller annet styremedlem ta ansvar for saken. 

Sosiale medier: www.askoyfotball.no
Vår hjemmeside er den viktigste informasjonskanal i forbindelse med klubbdrift og rutiner. Der finner man klubbhåndbok, sportsplan, viktige dokumenter, og generell informasjon om våre lag, organisasjon og praktisk informasjon. 

1. Facebook: www.facebook.com/askoyfk

Denne siden skal brukes til å spre informasjon om kamper, cuper og aktiviteter og informasjon som man av allmenn nytte. Positiv omtale og synlighet for klubben er viktig. 

2. Spond: 

Brukes til å spre informasjon, innkalling møter for de involverte i klubben. Det brukes til medlemsregister, betaling av kontigent, lagene bruker det til registrering av spillere på trening, kamp og til kommunikasjon til foreldrene.

3. Instagram: www.instagram.com/askoyfotball

Brukes i hovedsak til å nå våre medlemmer, og ha fokus på ungdommene i klubben. Instagram er for den mer sosiale art, for å synliggjøre aktivitet og for å skape tilhørighet. 

Askøy Fotball forventer at alle har gode holdninger også ved bruk av sosiale medier. Fair play gjelder også her!. Sidene skal brukes til informasjon, ikke diskusjon, og det er viktig å ta opp barna og foreldrenes nett- og mobilbruk på foreldre- og trenermøter.

Det er viktig å merke seg at bruk av sosiale media er underlagt grensene for ytringsfrihet, det skal tas hensyn til personvern, en skal ikke bruke andres innhold uten samtykke og en skal være forsiktig med å utlevere personlige opplysninger om seg selv og andre.