Retningslinjer for publisering av bilder og film

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Askøy Fotball ønsker derfor å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer. 

Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i klubben. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.

Askøy Fotballs retningslinjer:
1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

2. Innhenting av samtykke til å publisere bilder og film skal skje i klubbens medlemsregister, Spond. Kun aktivt samtykke gir grunnlag for å publisere bilder og film.

3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder og film skal publiseres skal dette overstyre foresattes ønske om publisering.

4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.

5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.

6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.

7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

MyGame

Askøy Fotball har avtale med MyGame og har fastmontert kamera (Spiideo) på bane 1 i Skogen Fotballpark. I tillegg til dette har vi flyttbare kamera med og uten livestreamings-muligheter (2 stk. VEO-kamera).

Klubben vil følge NIF og NFFs retningslinjer på strømming av breddefotball. Det er kun aktuelt å publisere seniorfotball. Alle kamper som blir filmet kan bli brukt internt i analyseformål.

Les mer om MyGame her!