Rekrutteringsansvarlig

HOVEDOPPGAVE OG ANSVARSOMRÅDE

Hovedoppgaven for Rekrutteringsansvarlig er planlegging og gjennomføring av oppstartsdag

inkl. foreldre-/ informasjonsmøter, bistå treneransvarlig med å kartlegge og rekruttere trenere

til nystartede lag. Ha ansvar for klubbens rekrutteringsplan, og komme med forslag til

revisjon dersom dette er nødvendig.

 

 

ARBEIDSOPPGAVER

· Planlegge oppstartsdag og infomøter/ foreldremøter ang. denne

· Feste oppstartsdag til årshjulet

· Sende ut invitasjoner til skoler og barnehager i vårt område mht. oppstartsdag.

· Registrere nye spillere ved oppstart.

· Kartlegge og rekruttere trenere til nye lag

· Delta på klubbens oppstartsmøter for nye årskull

· Følge opp nye spillere og deres lag og se til at de etter hvert fungerer

selvstendig i tråd med klubbens sportsplan og klubbhåndbok

· Bistå dommeransvarlig med rekruttering av klubbdommere

· Delta i oppfølging av spillere, dommere og trenere som slutter i forsøk på å rekruttere

dem til andre roller i klubben

· Være en god ambassadør for Fair Play, inkludering og klubbens verdier

· Rekrutteringsansvarlig skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplan.

 

 

MYNDIGHETER OG BESLUTNINGER

 

SAMARBEID/KOMMUNIKASJON

 

Rapporterer til Sportslig Leder og Sportslig Utvalg.