Corners Inn

Corners Inn kan bookes av alle klubbens lag og utvalg. FFO Skogen disponerer møterommet hver dag mellom 12.30 og 16.30.

For booking send epost til post@askoyfotball.no.