Anleggsansvarlig

HOVEDOPPGAVE OG ANSVARSOMRÅDE

Sørge for at anlegg og utstyr vi disponerer er i god stand.

Bindeledd mellom dugnadsgjeng/vedlikeholds komite og klubb

 

ARBEIDSOPPGAVER

· Følge opp idrettsparken og garderobenes behov vedlikehold. I samarbeid med

daglig leder.

· Årlig runde før sesongstart som minimum.

· Organisere dugnader på anlegg. Sammen med Daglig leder

· Overordnet ansvar for strategi og planer for klubbens anlegg.

· Utarbeide og oppdatere årshjul, i samarbeid med Daglig Leder og styrets

medlemmer

 

MYNDIGHETER OG BESLUTNINGER

· Investeringer og reparasjoner må godkjennes av styreleder/styret

SAMARBEID/KOMMUNIKASJON

Internt (med hvem og om hva)

· Daglig leder, styreleder og dugnad/vedlikehold

Eksternt (med hvem og om hva)

· Askøy kommune (Askøyhallene)