Lagleder

  • HOVEDOPPGAVE OG ANSVARSOMRÅDE

Lagleder er lagets/gruppens administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/gruppen. Lagleder skal overlate det sportslige til trener som har ansvar for organisering av treninger, uttak, kampgjennomføring osv. Alle lagledere i Askøy Fotball er frivillige. Det er et krav at alle lag/grupper har en lagleder.

ARBEIDSOPPGAVER

· Holde medlemslistene til sitt lag oppdatert i medlemssystemet via daglig leder

· Sørge for at alle utøvere er medlem av klubben og har lisens

· Kreve inn medlems- Og treningsavgift sammen med medlemsansvarlig i avdelingen og daglig leder

· Påse at utøvere, trenere og foresatte får nødvendig informasjon

· Sende bestilling på utstyr laget/gruppen trenger til materialforvalter i avdelingen

· Ansvar for lagets/gruppens lagskasse

· Melde laget /gruppen til aktiviteter (cuper, samlinger osv)

· Arrangere hjemmekamper (påse at dommer(e) og motstanderlag stiller, ta imot og

ivareta gjester (herunder motstanderlag og dommer(e), fylle ut kamprapport)

· Administrere reiser til og fra bortekamper

· Innkalle og lage vaktlister til dugnader

· Sette deg inn i klubbens retningslinjer og påse at laget/gruppens aktivitet skjer i

tråd med disse

· Sette seg inn i klubbens filosofi og Fair play kort, og se til at egen, treners og

utøvernes opptreden er i tråd med dette

· Møte på avdelingens lagledermøter og holde seg oppdatert på info fra klubben

· Påse at laget stiller med kampvert på alle hjemmekamper.

· Innkalle til minimum 2 foreldremøter per år.

 

MYNDIGHETER OG BESLUTNINGER

 

SAMARBEID/KOMMUNIKASJON

 Internt (med hvem og om hva)

· Lagets trenere/støtteapparat

· Daglig leder/ sportslig leder/ leder barnefotballutvalg, materialforvalter

Eksternt (med hvem og hva)