Inkluderingsfond

Alle barn har rett til hvile og fritid, og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder. Barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, deltar mindre i fritidsaktiviteter enn øvrige barn.

Les mer om AlleMed her.

Fritidserklæringen har som mål at alle barn som ønsker det skal ha mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosio-økonomiske status. For at dette målet skal bli virkelighet, må de gode kreftene som er rundt barnet gjøre en felles innsats.

I Askøy Fotball kan vi bidra med oppdeling-, reduksjon eller bortfall av kontingent. Klubben har avtale med Askøy Kommune for å redusere utenforskap og plikter å bidra til at barn ikke står utenfor aktivitet på grunn av den økonomiske situasjonen i hjemmet.

Vi kan dessverre ikke dekke medlemmers egenandel ifm reiser/turer i regi av klubb. FFO-tilbudet er heller ikke mulig å støtte. Fondets begrensede størrelse gjør at vi må må prioritere dem som trenger hjelp til å betale kontingenten.

Ta kontakt med Helene Fraas på inkludering@askoyfotball.no så hjelper vi. Den som mottar mailen har taushetsplikt.