Inkluderingsfond

Vi er Askøy Fotball! Kvalitet, Inkludering, Respekt og Ansvar er våre kjerneverdier. Hver dag skal vi som klubb jobbe for å utvikle klubben, hverandre og lokalmiljøet, for Askøy Fotball er mer enn fotball. Vi tar med stolthet vår rolle og plass som en arena for utvikling, trivsel, samhold og fellesskap. Vi skal være handlekraftige, åpne og målrettede. Vi skal bruke fotball som en arena for å fremme tilhørighet, felleskap og samhold. Vi skal bygge kompetanse, vekst og initiativ. Vi har plass til alle!  Visjon – Askøy Fotball (askoyfotball.no)

Askøy Fotballs Inkluderingsfond er et tiltak for å hjelpe barn i lavinntektsfamilier med tilskudd til kontingent. Vi har jobbet målrettet inn mot politikere og kommune for å få NAV Askøy til å endre praksis i forhold til støtte til barns aktivitet, slik praksisen er i resten av landet.

Vi er glade for at vi har lykkes med dette arbeidet og at man nå kan søke NAV om støtte til kontingent. Har du mulighet til å få hjelp av NAV håper vi at du benytter deg av dette fremfor klubbens inkluderingsfond. For søknad om støtte fra nav; Økonomisk sosialhjelp – nav.no

Det betyr ikke at vi løper fra vårt samfunnsarbeid, men at vi på denne måten kan få fondets midler til å strekke enda litt lengre. Får du avslag fra NAV kan du søke klubben.

I tillegg til støtte fra Inkluderingsfondet kan vi dele opp kontingenten, dette gjøres også via søknadsskjema.

Søknader om oppdeling sendes her!

Søknader om støtte fra klubbens inkluderingsfond sendes her!

Har du spørsmål, ta kontakt med vår inkluderingskoordinator Helene Fraas på inkludering@askoyfotball.no