Idrettsforsikring

Fotballforsikringen har fokus på behandling, forebygging og å hjelpe spilleren raskest mulig tilbake på banen.

Idrettshelse.no
Ring 987 02 033 ved skade.

Forsikringen og Skadetelefonen gir medlemmene tilgang til:

  • Skadetelefonen som er åpen 09:00 til 21:00 365 dager i året
  • Kvalitetssikrede behandlere – spesialister i idrettsmedisin i hele landet
  • Idrettens Legevakt i Bergen
  • Idrettens Karrieresenter
  • Ernæringsrådgivning
  • Skadeforebyggende råd
  • Generell rådgiving ved skade

Fotballforsikringens utvikling
Fotballforsikringen har de siste 10 årene utviklet seg fra å være en dekning primært ved «død og invaliditet» til en idrettsforsikring med fokus på behandling, å forebygge og hjelpe spilleren raskest mulig tilbake på banen.

Tidligere hadde ordningen ingen frister for når behandling skulle starte og den baserte seg i hovedsak på at behandlingen skulle utføres i det offentlige helsevesenet. Spilleren selv måtte organisere sitt behandlingsløp.  I dag har spillerne et betydelig bedre tilbud. Sentralt i ordningen er Idrettens skadetelefon som betjenes av helsepersonell med kompetanse på idrettsskader. Idrettens skadetelefon gir ikke bare råd om skadeforebygging og skadebehandling, men sørger også for at spilleren er sikret beste praksis i et faglig kvalitetssikret behandlernettverk på idrettsmedisin.

Fotballforsikringen gir nå dekninger ved akutte skader, belastningsskader og spiseforstyrrelser. Fristen for når utredning av diagnose skal starte er 3 dager i både grunn- og utvidet forsikring. Eneste forskjell på grunnforsikring og utvidet forsikring er at utøvere med grunnforsikring må vente i 60 dager på videre behandling.