Informasjonsmøter

Trener- og ledermøter; Trenerforum

Askøy Fotball skal gjennomføre trener- og lagledermøtet 3 – 4 ganger i året. Faste punkter sportsplan, treningstider, Fair Play, kurs aktiviteter, hospitering, aktiviteter fremover m.m.

Det tas sikte på å ha trener forum minimum 2 ganger per år. Sportslig leder sammen med treningsveiledere er ansvarlig for agenda og gjennomføring. Sportsplan skal være sentral.

Foreldremøter:

Foreldremøter for de enkelte lag og aktiviteter bør søkes avholdt minst 2 ganger i året. Den enkelte lagleder er ansvarlig for gjennomføring, i samarbeid med trenerne. Hensikt med foreldremøter er å få aktive og involverte foreldre. 

Tema bør være lagets aktiviteter fremover, serie, cup, sosiale aktiviteter m.m. Det bør også være faste poster: dugnadsinformasjon, ordensregler, betalingsfrister, Fair Play, idrettslag, nettvettregler, politiattester, cup-deltagelse, sosiale arrangement etc.

Styret og komiteer kan bistå dersom det er spørsmål knyttet til klubbens virke. 

 

Spillermøter: 

Spillermøter gjennomføres i de enkelte lag etter behov, som i stor grad påvirkes av alder, aktivitet og sportslig satsning. Det er trenerne og lagleders ansvar. Fair play skal tas opp på alle spillermøter.