Materialforvalter

HOVEDOPPGAVE OG ANSVARSOMRÅDE

Det skal være minimum 3 materialforvaltere i klubben. En for barnefotball, en for

ungdomsgruppen og en for senior. Det overordnede ansvaret for at klubbens medlemmer til

enhver tid har korrekt utsyr til trening, kamp og representasjon

ARBEIDSOPPGAVER

· Holde oversikt over avdelingens utstyr og utstyrsbehov

· Sørge for at avdelingen tar godt vare på utstyret sitt

· Tilrettelegging av baller og utstyr i ballrommet

· Holde orden og oversikt over utstyr som er på lager

· Skaffe oversikt over hva utstyr hvert enkelt lag har, motta og følge opp forespørsler

fra lagene om utstyr.

· Være tilgjengelig for lagledere en dag pr. uke i sesongen

· Utarbeide regler for oppbevaring og bruk av utstyr som er AF`s eie

· Varetelling desember hvert år

 

MYNDIGHET OG BESLUTNINGER

· Alle bestillinger skal godkjennes av daglig leder

· Alle bestillinger skal gjøres iht. gjeldende utstyrsleverandørs retningslinjer

SAMARBEID/KOMMUNIKASJON

Internt (med hvem og om hva)

· Daglig leder, sportslig leder og lagledere

Eksternt (med hvem og om hva)

· Utstyrsleverandør