Politiattest ansvarlig

HOVEDOPPGAVE OG ANSVARSOMRÅDE

· Avkreve politiattest for alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver som innebærer

et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller andre sårbare personer tilknyttet

Askøy Fotball

· Holde oversikt over hvem som har fremvist godkjent attest.

· Veilede og informere om søknadsrutiner for politiattest

ARBEIDSOPPGAVER

· Kontakte personer som er nye i aktuelle tillitsverv før hver sesong

· Skal informere alle trenere, lagledere og andre med roller som innebærer et tillits- og

ansvarsforhold overfor mindreårige, om NFF og Idrettsforbundets krav om politiattest.

· Være tilgjengelig for fremvisning av godkjent attest.

· Følge opp og være en pådriver for at alle det kreves politiattest av, faktisk leverer.

· Ansvarlig for at relevante personer leverer inn politiattest hvert 3. år.

MYNDIGHETER OG BESLUTNINGER

· Alle beslutninger gjøres i samråd med styreleder

SAMARBEID/KOMMUNIKASJON

Internt (med hvem og om hva)

Styreleder, Daglig leder, Sportslig leder