Kvalitetsklubbansvarlig

HOVEDOPPGAVE OG ANSVARSOMRÅDE

• Ansvarlig for planlegging og følge opp aktiviteter i forhold til krav fra NFF om

kvalitetsklubb, for å opprettholde klubbens status som kvalitetsklubb. I dette ligger:

• Sikre god struktur og kvalitet i AF

• Påse at Kvalitetsklubb konseptet implementeres og etterleves i klubb

• Resertifisering av kvalitetsklubb i AF

• Videreutvikling av kvalitetsklubbkonsepter i AF

ARBEIDSOPPGAVER

· Holde seg oppdatert på Kvalitetsklubb som konsept

· Stimulere til god klubbutvikling i samarbeid med daglig leder, ved å påse at kravene

i NFF kvalitetsklubb kontinuerlig er på agenda, implementeres og etterleves, og at

klubbens beslutninger, retningslinjer og krav følges opp og gjennomføres i klubben,

samt følge opp og utbedre eventuelle avvik.

· Kommunisere kvalitetsklubb konseptet til utvalg og medlemmer i AF og sørge for

oppdaterte dokumenter tilgjengelig for medlemmer på hjemmesiden

· Utvikle nye prosedyrer og instrukser etter behov, eller delegere det til de som er

mest naturlig ansvarlig for nye krav.

· Oppdatere klubbhåndbok og lagledermappe ved behov, godkjennes av styret og

årsmøte

· Oppdatere dokumenter på hjemmesiden ved behov, godkjennes av styret

· Påse at sportsplan blir oppdatert årlig, i samarbeid med sportslig leder, godkjennes

av styret og Årsmøte

· Utarbeide egenmelding i samarbeid med ansvarlige roller i kvalitetsklubb og sende

egenmelding til kretsen i FIKS

· Deltar på styremøter

· Arrangerer møter med kretsens veileder for kvalitetsklubb

· Kalle inn til/delta på møter ved behov

· Delta på eksterne fagdager og forum i regi av krets

MYNDIGHETER OG BESLUTNINGER

Beslutninger kvalitetsklubbansvarlig selv kan ta

• Implementere kvalitetsklubbkonseptet i AF

• Enkle revisjoner av klubbhåndbok

SAMARBEID/KOMMUNIKASJON

Internt (med hvem og om hva)

· Daglig leder, styreleder og lagledere

Eksternt (med hvem og om hva)

· Klubbens kontaktperson mot krets og forbund på spm. knyttet mot Kvalitetsklubb