Foreldrekontakt

Hva er en foreldrekontakt?

En foreldrekontakt er en foresatt til en av spillerne på laget som tar på seg oppgaven med å være bindeleddet mellom foreldre, trenere og klubbens administrasjon. Rollen er frivillig og skal bidra til å styrke det sosiale og organisatoriske miljøet rundt laget.

Hovedoppgaver:

 1. Kommunikasjon:

  • Sørge for at informasjon fra trenere og klubbledelse når alle foreldre.
  • Være tilgjengelig for spørsmål og tilbakemeldinger fra foreldre.
 2. Miljø:

  • Bidra til et positivt og inkluderende miljø både på og utenfor banen.
  • Organisere sosiale aktiviteter som kan styrke samholdet i laget.
 3. Organisering:

  • Koordinere transport til kamper og treninger.
  • Hjelpe til med organisering av dugnader, kioskvakter, kakebaking, og lignende.
 4. Konflikthåndtering:

  • Hjelpe til med å løse eventuelle misforståelser eller konflikter mellom foreldre og trenere.
 5. Støtte:

  • Være en støtteperson for nye foreldre som ikke er kjent med klubbens rutiner og verdier.

Hvorfor bli foreldrekontakt?

Å være foreldrekontakt gir deg en unik mulighet til å være tett på ditt barns fotballopplevelser og bidra positivt til deres utvikling. Det er også en flott måte å bli bedre kjent med andre foreldre og skape et godt fellesskap rundt laget.