Foreldrekontakt

Foreldrekontakt:

● Være bindeleddet mellom styret, trener, lagleder og foreldre.
● Økonomiansvarlig for laget. Disponere lagets midler. Kvittering på uttak sendes til okonomi@askoyfotball.no
● At laget har en fairplay-ansvarlig/kampvert på hjemmekampene.

● Fordele kioskvaktene innad i foreldre-gruppen.

● Formidle foreldrenes rolle i klubben. Informere om klubbens retningslinjer på dugnad, foreldrevettregler, cupdeltagelser etc.
● Ansvar for sosiale samlinger i laget.