Foreldrekontakt

Foreldrekontakt

● Være bindeleddet mellom styret, trener, lagleder og foreldre.
● Økonomiansvarlig for laget. Disponere lagets midler.
● Ansvar for at det avholdes minimum ett foreldremøte i året.
● At laget har en fairplay-ansvarlig/kampvert på hjemmekampene.

● Fordele kioskvaktene innad i foreldre-gruppen.

● Formidle foreldrenes rolle i klubben. Informere om klubbens retningslinjer på dugnad, foreldrevettregler, cupdeltagelser etc.
● Ansvar for sosiale samlinger i laget.