Lagenes organisering

Lagenes organisering

Askøy Fotball rekrutterer sine spillere fra 5 skolekretser;

 • Kleppe
 • Florvåg
 • Strusshamn
 • Follese
 • Kleppestø

I barnefotballen deles da spillerne til disse anleggene;

Bergheim/ Myrane; Kleppestø, Kleppe og Florvåg

Skogen; Strusshamn og Follese

Spillerne deles så hensiktsmessig etter skole og skoleklasse.

En treningsgruppe kan bestå av spillere på tvers av skolekretsene. Ved kamper deles lagene i første omgang inn etter skoleklasse, deretter skole og treningsgruppe.

I ungdomsfotballen (fra året spillerne fyller 13 år) skjer en sammenslåing av lagene fra alle kretsene.

Trenere får innføring i klubbens sportsplan og skal gjennomføre NFFs skolering for fotballtrenere. Trenere i barne- og ungdomsfotballen skal fremlegge politiattest. Foreldre som overnatter med laget (eller tilbringer mye tid med laget) skal fremlegge poilitiattest.

Barnefotball:

 • Tilbud til alle som ønsker å spille fotball
 • Like tilbud til jenter og gutter
 • 1 hovedtrener pr. lag. Antall hjelpetrenere avhenger av antall spillere. Trenere må fremvise politiattest før første trening. Foreldretrenere.
 • Minimum 1 lagleder pr. lag. Lagleder administrerer påmeldinger, lagkasse og utstyr for laget.
 • Minimum 2 foreldrekontakter pr. treningsgruppe.

        Foreldrekontakter administrerer, dugnader, lagkasse, utstyr o.a. for laget.

 • Laget (trener(e), foreldrekontakter og andre foreldre) følges opp av klubbens Sportslige utvalg (Barnefotballansvarlig), trenerveiledere, Fair Play utvalg og Inkluderingsansvarlig.

 

Ungdomsfotball, 12- 19 år

 • Tilbud til alle som ønsker å spille fotball
 • Like tilbud til gutter og jenter
 • Differensiert tilbud utfra interesse, motivasjon, holdninger og ferdigheter
 • 1 hovedtrener pr. lag. Antall hjelpetrenere avhenger av antall spillere. Trenere må fremvise politiattest. Foreldretrenere + klubben begynner med ansettelse av trenere i ungdomsfotballen.
 • Minimum 1 lagleder per lag. Lagledere administrerer påmeldinger, lagkasse og utstyr for laget.
 •  Minimum 2 foreldrekontakten pr. treningsgruppe som koordinere sosiale arrangement, dugnader, lagkasse m.m.
 • Laget følges opp av Sportslig utvalg, trenerveiledere, Fair Play utvalg og Inkluderingsansvarlig

 

Seniorfotball

 • Tilbud til alle som ønsker å spille fotball
 • Like tilbud til jenter og gutter
 •  Minimum 1 lagleder per lag. Lagledere administrerer påmelding, lagkassen, utstyr for laget, dugnader m.m. 
 • Differensiert tilbud ut fra interesse, motivasjon, holdninger og ferdigheter
 • Ansatte trenere på alle lag i seniorfotball

Voksenfotball

Herunder Old boys, old girls og veteranfotball

 • Tilbud til alle som ønsker å spille fotball
 • Like tilbud til gutter og jenter
 • Lagene styrer stort sett seg selv