Retningslinjer Lagskonto

Bankkonto opprettes av daglig leder eller den som har tilgang til å opprette nye kontoer. Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund tillater ikke at lagskontoer knyttet til idrettslag opprettes i privatpersoners navn. 

 

Det skal være to personer fra hvert lag som har tilgang til kontoen;

  • Person 1 får fulle rettigheter og blir lagets kasserer.
  • Person 2 får visningsrettigheter.
 
På bakgrunn av dette har klubben opprettet et system for bankkontoer hos Sparebanken Vest, men som lagene disponerer. Klubben må få tilsendt fullt navn og personnummer til dem som skal ha tilgang – dette er et krav fra banken. Så vil man kunne bruke bankid til å logge seg på kontoene via spv.no/bedrift.

For å få tilgang send e-post til connie@askoyfotball.no

 

All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap. Bilag/kvitteringer sendes digitalt til okonomi@askoyfotball.no

All faktura som sendes direkte til klubb må merkes med spond lagsnavnet. Sendes til okonomi@askoyfotball.no 

Husk å oppdater kontonummer knyttet til Spond Cashback.

Spillere som slutter eller av andre årsaker ikke får reist på cuper/turneringer hvor det har vært samlet inn midler i forkant så tilfaller disse midlene lagskassen i sin helhet. Det er ikke personlige andeler i en lagskasse. Spillere som flyttes opp/hospiterer til andre lag får ikke samtidig med seg opptjente midler til ny treningsgruppe. Det samme gjelder når man pga alder bytter treningsgruppe, som for eksempel fra J/G19 til senior.