Deltagelse på cup

Begge foto: Askøyværingen/Synnøve Nyheim

CUP 2024


I 2024 har SU og BFU godkjent deltakelse på følgende cuper:

Barnefotball:
Alle lag skal være med på klubbens egen NOBI Julecup og Bambusa Cup.

Fana Kjøtt Vårcup (mai)
Sommercup for 8-12 år (juni/juli)
Bambusacup Askøy (august)
Kiwi Bama Cup Os (september)
Øygardfestivalen (september)
NOBI julecup Askøy (desember)

For disse cupene blir påmelding dekket av Askøy Fotball. Bruk spond navn i påmeldingen. Faktura sendes til faktura@askoyfotball.no.


For de som er 6-8 år dekker klubben i tillegg:

Soltvedt Maskin Cup (mars)
Kiwi Bama Cup Hetlevik (september)

I tillegg kan laget velge to ekstra cuper som dere må dekke fra lagkassen:

Følgende cuper har blitt omsøkt og godkjent til nå:

Futsal cup for barn 6-9 år, Vestsiden Askøy (17.-18. februar)
NBK PSW Group cup (16.-18. februar)
Lerøy jentecup (8.-10. mars)
Soltvedt Maskin Cup (mars) (*dekt av klubb for 6-8 år)
Kiwi Bama Cup Hetlevik (september) (*dekt av klubb for 6-8 år)
Kniksen cup (oktober)

Ved ønsker om andre cuper må det sendes søknad til barnefotball@askoyfotball.no.

For cup som betales av lagkassen skal faktura/bilag sendes til faktura@askoyfotball.no.


Sommercup med overnatting
Sommercup har egne regler og rutiner, og er et tilbud fra det året barna fyller 8 år (starter på 3. trinn om høsten). Alle voksne som skal overnatte sammen med laget må ha vist gyldig politiattest innen 1. mai. Mer informasjon om dette kan finnes her: https://askoyfotball.no/politiattest/

Vi legger opp til følgende fordeling:

8 og 9 år: Vosscup
10 år: velge mellom Vosscup og Sogndal (Lerumcup)
11 og 12 år: Lerumcup eller Danacup

Unntak fra dette må godkjennes av BFU. Send søknad til barnefotball@askoyfotball.no.

Ungdomsavdelingen
NM for de lagene som er kvalifisert.
Varegg/Lerøy Cup
Dana Cup

Andre sommercuper og høstcup må søkes og godkjennes av SU.

Rutiner for påmelding av cup: 
Klubben forventer at inkluderingsprinsipper vektlegges i planleggingen av cuper. Det medfører uten unntak kostnader for foresatte å sende barna på cup. Det er derfor viktig at man som beslutningstaker på lagsnivå gjør det man kan for å holde kostnadene for hver enkelt så lave som mulig. Kostnadene må vektes opp mot det sportslige slik at begge hensyn ivaretas på en best mulig måte.

Klubben har gjort en endring i barnefotballen fra 2022 på hvilke cuper som dekkes. Dette begrunnes med sportslige hensyn hvor tilbakemeldingene er at man møter de samme lagene i seriespillet som de lokale cupene og at det blir mange internkamper pga klubbens størrelse. Derfor har man valgt å vektlegge det sportslige sterkere i aldersgruppen 10-12 år. Det oppfordres allikevel på det sterkeste at lagene deltar på de lokale turneringene, men at påmeldingsavgiften da dekkes fra lagskontoen.