Deltagelse på cup

Begge foto: Askøyværingen/Synnøve Nyheim

Askøy Fotball dekker påmeldingskostnad til godkjente cuper av SU og BFU.

Alle lag skal være med på klubbens egen NOBI Julecup og Bambusa Cup.

Det er ikke lagt opp til overnattingscuper før det året barna fyller 8 år (starter på 3. trinn om høsten).

Barnefotball
For G/J 6, 7, 8 og 9 år gjelder følgende cuper;

Soltvedt Maskin Cup (Mars).
Øygardfestivalen (15 – 17 Sep. 2023/ 2024 April).
Fana Kjøtt Vårcup (Mai).
Sommercup (kun for 8 og 9 år til Voss).
Kiwi Bama Cup Os (September).
Kiwi Bama Cup Hetlevik (September).

For G/J 10 – 12  år er det følgende cuper;

Soltvedt Maskin Cup (Mars). Påmeldingsavgift betales fra lagskonto.
Øygardfestivalen (15 – 17 Sep. 2023/ 2024 April).
Fana Kjøtt Vårcup (Mai).
Sommercup (Voss eller Sogndal).
Kiwi Bama Cup Os (September).
Kiwi Bama Cup Hetlevik (Sept.). Påmeldingsavgift betales fra lagskonto.

Når det gjelder sommercup for barnelagene legger SU opp til at 8 og 9 åringene skal på Voss Cup. 10 åringene kan velge mellom Voss og Sogndal. For 11 og 12 åringene er det Sogndal som gjelder. Unntak fra dette søkes til SU. 

Ungdomsavdelingen

NM for de lagene som er kvalifisert.
Varegg/Lerøy Cup.
Valgfri Sommercup.
Høstcup (må søkes og godkjennes av SU).

Ved påmelding dekket av Askøy Fotball skal faktura sendes til faktura@askoyfotball.

Cuper utover dette dekkes og betales fra lagskassen. Billag sendes til okonomi@askoyfotball.no. Bruk spond navn i påmeldingen. Påmeldingen skal gjøres av laglederne, og su@askoyfotball.no skal informeres om at man deltar på cupen slik at klubben har kontroll på totalbelastningen.

Klubben forventer at inkluderingsprinsipper vektlegges i planleggingen av cuper. Det medfører uten unntak kostnader for foresatte å sende barna på cup. Det er derfor viktig at man som beslutningstaker på lagsnivå gjør det man kan for å holde kostnadene for hver enkelt så lave som mulig. Kostnadene må vektes opp mot det sportslige slik at begge hensyn ivaretas på en best mulig måte.

Klubben har gjort en endring i barnefotballen fra 2022 på hvilke cuper som dekkes. Dette begrunnes med sportslige hensyn hvor tilbakemeldingene er at man møter de samme lagene i seriespillet som de lokale cupene og at det blir mange internkamper pga klubbens størrelse. Derfor har man valgt å vektlegge det sportslige sterkere i aldersgruppen 10-12 år. Det oppfordres alikevel på det sterkeste at lagene deltar på de lokale turneringene, men at påmeldingsavgiften da dekkes fra lagskontoen.