Reiser i regi av klubb

Det skal utpekes en reiseleder og en stedfortreder.

Det skal kun benyttes overnattingssteder som kan dokumentere godkjente evakueringsplaner og vaktordninger. Dette gjelder spesielt i de tilfeller overnatting skjer i for eksempel idrettshall, skolebygning eller lignende.

Vi oppfordrer til å velge billigste løsning for overnatting, transport og bespisning for å sikre at flest mulig barn/unge har anledning til å være med. Klubben anbefaler samlet overnatting.

Overnatting med barn

Om barna er under 18 år anbefaler vi at personer av samme kjønn overnatter sammen med barna. Det blir opp til hver enkelt lagsgruppe å definere hva som passer best for sin gruppe. Vi ber også om at spillerne blir hørt i dette spørsmålet. Deres ønsker/behov kan skille seg fra foresattes.

Trenere, lagledere og foresatte som har kjøpt overnatting via arrangør og som ikke får overnatte grunnet gjeldende oppfordring vil få eget rom på samme lokasjon som laget. Gjelder Voss- og Lerum Cup hvor dette er avklart med turneringsledelsen.

Politiattest

Samtlige personer over 18 år som overnatter sammen med barn skal fremvise politiattest minst èn måned før avreise. Dette gjelder også foresatte som overnatter sammen med eget barn dersom det også er andres barn tilstede.

Politiet vil følge dette opp under turneringen.

Alkohol på tur

Ansvarlige for reise i regi av klubb skal alltid være edru. Det er ikke anledning til å drikke alkohol dersom man overnatter med andre barn enn sitt/sine egne. Barn reagerer ulikt på synet av voksne som drikker alkohol. Les mer hos avogtil.no.

Klubbens retningslinjer for alkohol ligger her.

Inkluderingsmidler

Klubben har videre bestemt at det ikke vil være anledning til å søke klubbens inkluderingsfond for økonomisk bistand til egenandel til reiser. Årsaken er at midlene klubben disponerer må benyttes til å dekke kontingent til medlemmer med nedsatt betalingsevne. Midlene strekker dessverre ikke til begge deler og da må vi prioritere primæraktiviteten som foregår hele året.

Les mer om klubbens inkluderingsfond her.

Som et tiltak for å imøtekomme medlemmer som har behov for å redusere egenandelen har klubben initiert dugnadsordninger hvor lagene selv kan velge om midlene skal gå til å dekke personlig egenandeler eller en sosial lik fordeling på hele gruppen.

Dugnadene det her er snakk om er pantedugnad som klubben fasiliterer eller salg av Bambusa-sokker som vi planlegger å starte opp rett etter påske. Foreldrekontaktene er informert.

Voss Cup

Det vil ikke bli en felles booking hos Vandrarheimen på vegne av klubbens lag i 2022.

Årsaken til dette er todelt;

a) Kostnaden er vesentlig høyere enn dersom man benytter seg av turneringens a-kort slik at vi sikrer at flest mulig har anledning til å være med. I et inkluderingspersepktiv må vi ha fokus på å redusere kostnader, spesielt på lengre turer. Klubben jobber sammen med turneringsledelsen å få alle lag sentralt og samlet.

b) Klubben har så mange lag i barnefotballen nå at Vandrarheimen uansett ikke vil klare å huse alle.

Lerum Cup

For Lyngmo gjelder det samme som over. Det vil ikke bli felles booking hos Lyngmo på vegne av klubbens lag i 2022.

De lagene som ønsker å overnatte kan ta direkte kontakt; https://www.lyngmoinfo.com/.

Dersom man velger å overnatte på skoler/samlingslokaler kan trenere og lagledere kjøpe F-kort siden dette er rimeligere enn spillernes a-kort.