Dugnad i klubben

HVORFOR DUGNAD…?

Dugnad er grunnpilaren i Norsk idrett – og i Askøy Fotball, uavhengig av om du bidrar som trener, lagleder, styremedlem eller som foresatt på ett at våre arrangementer.

Dugnad sparer Askøy Fotball for utgifter som ellers måtte vært dekket av medlemmene. Dugnadsarbeid kan være kioskvakt, vedlikehold og oppussing av klubb/anlegg, vakt på arrangementer og loddsalg/ annet type salg. 

Askøy Fotball har årlig kostnader relatert til idrett. De største utgiftspostene er drift og vedlikehold av anleggene, drakter og utstyr, cuper og trenergodtgjørelse. 

Kontingentene og sponsor utgjør en del, men vi er helt avhengig av andre inntekter for å få det til å gå rundt.

Askøy Fotball arrangerer idrettsarrangment som julecupen, miks cup og Santander som er gode inntektskilder for oss.

Arrangement genererer inntekter både på avgift, salg og utførte dugnadstimer.

Det er viktig for oss å presisere at vi som klubb arrangerer dugandene utelukkende for å skaffe oss inntekter til vår kjernevirksomhet.

HVOR MYE DUGNAD…?