Skader forebygging forsikring

Skader, forebygging og forsikring

Skader oppstår i fotball, men klubben kan gjøre en del for å unngå dette. Forebygging er viktig, deretter hjelpe spillerne på beste og raskest mulige måte når en skade er oppstått. Kunnskap om skader og hvordan disse behandles er viktig. Klubben må bestrebe å tilegne seg, formidle og implementere denne kunnskapen.

-Skadeforebygging: oppvarming kan bli nedprioritert i en hektisk treningshverdag med knapphet på banetid og ivrige spillere. Klubben anbefaler at det settes av nok tid til oppvarming .

-Hvis uhellet er ute og man må ta i bruk forsikringen kan man finne info om dette her;             

     1. Askøy fotball

  1. Norges Fotballforbund

 

-Askøy Fotball har inngått en avtale med Idrettsmedisinsk avdeling for behandling og opptrening.