Retningslinjer og rutiner for lag i forbindelse med hjemme- og bortekamper

Retningslinjer og rutiner ved hjemmekamper

For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, skal klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier.

Askøy Fotball skal sette sin ære i at det er gøy for motstanderne å komme til våre anlegg for å spille fotballkamp. For å styrke klubbens omdømme skal vi bestrebe å ha gode rammer rundt kampene.

Kampverten har en viktig rolle i gjennomføring av kamparrangementet og er klubbens ansikt utad. Kampvert skal ha på gul kampvertvest. Kampvertrollen gjøres på omgang blant foresatte.

-I større turneringer arrangert av klubben skal det være flere kampverter og alle besøkende skal føle seg ivaretatt.

-Fair Play møte; i forkant av kamp er det viktig at det gjennomføres et Fair Play møte mellom dommer, lagleder og trener. Dette gjør at de involverte blir litt kjent og man kan bli enig om fortolkning av regler og rammer for kamp. Det kan også medføre at terskelen for munnbruk og ufinheter heves- som igjen medfører til en bedre opplevelse for alle involverte. Mal for Fair Play møte kan man finne her; Fair Play i forkant av kamp

-Banestørrelser og spilletid;

-Etter kamp gjennomføres fair play hilsen. Man takker for denne gang, ønsker motstanderlaget velkommen tilbake og vel hjem.