Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb er et nasjonalt konsept for utvikling av norske fotballklubber. Kvalitetsklubb har som mål at klubbene, som den sentrale tilretteleggeren for fotballaktivitet, skal få tydeligere strukturer og med det også bedre styring. Tanken er at dette skal skape en bedre klubbhverdag for de involverte medlemmene og frivillige.
 
Det legges opp til en form for sertifisering av klubbene basert på at de har oppfylt et sett av krav. 

Kvalitetsklubb er bygget opp med to nivåer, der man på hvert nivå kvalifiserer seg gjennom stadig mer omfattende krav.  
Askøy Fotballklubb var sertifisert på nivå 1. Det jobbes nå for å få resertifisert klubben (Askøy Fotball) på dette nivået. Det er 4 kriterier som skal godkjennes før vi, igjen, kan kalle oss en kvalitetsklubb:

 1. Aktivitet
 • Rekruttering
 • Sportsplan
 • Sportslig ledelse
 • Trenerveileder
 • Dommerutvikling
 • Sesongplanlegging og kampavvikling

 1. Organsisasjon
 • Klubbhåndbok
 • Organisasjonskart
 • Økonomistyring
 • Årshjul
 • Politiattester
 • Kvalitetklubbansvarlig
 • FIKS-ansvarlig

 1. Kompetanse
 • Lederkompetanse
 • Trenerkompetanse

 1. Samfunns- og verdiarbeid
 • Verdier, hjemmekamper
 • Trygge rammer
 • Fairplay
 • Hjemmekamper