Samfunns- og verdiarbeid

Vi er Askøy Fotball! Kvalitet, Inkludering, Respekt og Ansvar er våre kjerneverdier. Hver dag skal vi som klubb jobbe for å utvikle klubben, hverandre og lokalmiljøet, for Askøy Fotball er mer enn fotball. Vi tar med stolthet vår rolle og plass som en arena for utvikling, trivsel, samhold og fellesskap. Vi skal være handlekraftige, åpne og målrettede. Vi skal bruke fotball som en arena for å fremme tilhørighet, felleskap og samhold. Vi skal bygge kompetanse, vekst og initiativ. Vi har plass til alle!

 

Visjonen

ASKØY FOTBALL skal være en drivkraft i lokalmiljøet

 

Verdier

Kvalitet

Askøy Fotball skal være innovativ, en pådriver for å bygge miljø og kultur og sammen skape felles mestring. 

 

Inkluderende

ASKØY Fotball for alle – Gleder, drømmer, samhold og felleskap

 

Respekt

Fremme gode holdninger, samhold og åpenhet.

 

Ansvar

Vi skal være stolt av klubben og sammen skal vi være med å utvikle lokalmiljøet. Ansvar er ikke noe man får, men noe en tar.

 

#VI er Askøy Fotball#

Verdikommisjonen Mai 2022 bestod av Helene Fraas – Inkluderingsansvarlig, Kristina Elgsås Nilsen – Spiller Kvinner A-Lag, Patrik Hansson – Sportslig leder, Tord Brynjulfsen – Spiller Herrer A-Lag, Vider Schou-Hegdal – Kvalitetsklubb ansvarlig og Connie Halvorsen – Daglig leder.