Samfunns- og verdiarbeid

Visjon

ASKØY FOTBALL en drivkraft i lokalmiljøet

Våre kjerneverdier:

Kvalitet
Inkludering
Respekt
Ansvar

Askøy Fotball er stolt over å være en av Vestlandets største klubber. Hver dag skal vi som klubb jobbe for å utvikle klubben, hverandre og lokalmiljøet, for Askøy Fotball er mer enn fotball. Vi tar med stolthet vår rolle og plass som en arena for utvikling, trivsel, samhold og fellesskap. Vi skal være handlekraftige, åpne og målrettede. Vi skal bruke fotball som en arena for å fremme tilhørighet, felleskap og samhold. Vi skal bygge kompetanse, vekst og initiativ. Vi har plass til alle!

Kvalitet

Askøy Fotball skal være innovativ, en pådriver for å bygge miljø og kultur og sammen skape felles mestring.  

Inkluderende

ASKØY Fotball for alle – Gleder, drømmer, samhold og felleskap

Respekt 

Fremme gode holdninger, samhold og åpenhet.

Ansvar

Vi skal være stolt av klubben og sammen skal vi være med å utvikle lokalmiljøet. Ansvar er ikke noe man får, men noe en tar.

#VI er Askøy Fotball#

Verdikommisjonen Mai 2022 bestod av Helene Fraas – Inkluderingsansvarlig, Kristina Elgsås Nilsen – Spiller Kvinner A-Lag, Patrik Hansson – Sportslig leder, Tord Brynjulfsen – Spiller Herrer A-Lag, Vider Schou-Hegdal – Kvalitetsklubb ansvarlig og Connie Halvorsen – Daglig leder.