Klubbens målgruppe

Klubbens målgruppe:

  • Barn 6 -12 år
  • Ungdom 13 -19 år
  • Senior
  • Trenere
  • Dommere
  • Ungdom og voksne som ikke finner seg til rette på ordinære treninger, eller har en funksjonsnedsettelse og ønsker seg et tilrettelagt tilbud.

Sportslig leder har sammen med sine utvalg ansvar for at det sportslige er foranket i klubbens kvalitet og FAIR PLAY arbeid.