Kampvert

Det er et krav i breddereglementet om minst en kampvert på alle kamper som ønsker motstanderlag, dommer(e) og tilskuere velkommen.

For å bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst en kampvert til stede. Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen.

I Askøy Fotball er det laget som har hjemmekamp som skal stille med kampvert.

 

Før kampen

Under kampen

Etter kampen

• Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.

• Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere.

• Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

• Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.

• Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.

• Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.

• Takke begge lag og dommer(e) for kampen.

• Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.