Merkedager

Norges Fotballforbund tilbyr to merkeprøver. Minimerket og Teknikkmerket (tidligere Ferdighetsmerket).

Askøy Fotball inviterer alle aktive til å teste ferdighetene sine, for på den måten hvert år å kunne måle framgangen. Det blir invitert til merketakning hver høst.

Fotballferdighet = Valg av handling + utførelse av handling til fordel for laget. NFFs merkeprøver dreier seg om teknikk (utførelse) og ikke valget, som jo er en sentral del av fotballferdigheten og som må trenes på i andre sammenhenger (mye småspill). Derav endring i navn fra Ferdighetsmerket til Teknikkmerket. 

Minimerket
Alle gutter og jenter kan ta Minimerket I og 2 til og med det året de fyller 12 år. Minimerket består av to nivå, Minimerke I (blått) og Minimerke II (rødt). De som ønsker å gå videre til Teknikkmerket må først ha tatt Minimerke I og 2.

Teknikkmerket
Alle gutter og jenter kan ta Teknikkmerket til og med det året de fyller 14 år. Teknikkmerket finnes i fem ulike varianter; blått, rødt, bronse, sølv og gull.

AF har valgt følgende inndeling;
Minimerket 6 – 9 år.
Teknikkmerket 10 – 12 år.

Mer informasjon på NFF Hordaland sine sider HER!