Generelle retningslinjer for inntektsbringende arbeid

All inntektsbringende tiltak skal godkjennes av daglig leder.

Partneravtaler, midler og sponsor arbeid:
1. Daglig leder utarbeider og godkjenner partnerpakker som selges til nærlingsliv og andre.

2. For å ha en helhetlig kontroll styrer klubben alle rettigheter rundt arbeidet av sponsing av lag, draktsett, klubb kolleksjon og salg av reklame.

3. Lagene kan innhente sponsor til klubb kolleksjonens trenings t-skjorte. Forespørselen må godkjennes av daglig leder. Logo av sponsor plasseres øverst på ryggen.

4. Lagene kan innhente sponsorat fra egen arbeidsgiver opp til 10000 kr. Faktura sendes av klubb 80 % av inntekten går til laget og 20 % til klubben. 

5. Lagene kan søke om midler opp til 10000 kr. 80 % av inntekten går til laget og 20 % til klubben.

Dugnader:
Askøy Fotball er positiv til engasjerte foreldre og støttespillere, og vi som klubb ønsker å spille på lag med de mange som bidrar til at barn og unge skal ha utstyr både til trening og kamp. Klubben har en rekke forpliktelser rundt avtalene. Vi ønsker å være en koordinator og tilrettelegger. Dugnad skal godkjennes av daglig leder. All fakturering gjøres av Askøy Fotball.

80 % av inntekten går til laget og 20 % til klubben.

Det forventes at alle lag prioriterer klubbens dugnader før lagsdugand gjennomføres. 

Klubbdugnader:
Dugnader arrangeres i regi av klubb som f.eks Bambusa, pantedugnad, kiosk, turneringer og cuper. 

Pante dugnad: Om noen vil ha poser lagret i garasjen til oppsamling send connie@askoyfotball.no en mail. 100 % av pengene går til lagkonto. 

Andre dugnader, salg av varer, lotteri: 
Salgsdugnader på lagsnivå blir i utgangspunktet ikke godkjent. Unntak her er dersom klubben er i mål med sitt budsjett på dugnad hvor det unntaksvis kan åpnes for salgsdugnader på lagsnivå på slutten av året. Dette vil i såfall bli kommunisert fra klubb.

Lotterier skal kun gjennomføres av klubben.