Generelle retningslinjer for inntektsbringende arbeid

Alle inntektsbringende tiltak skal godkjennes av daglig leder.

Partneravtaler, midler og sponsor arbeid:
1. Daglig leder utarbeider og godkjenner partnerpakker som selges til nærlingsliv og andre.

2. For å ha en
helhetlig kontroll styrer klubben alle rettigheter rundt arbeidet av sponsing av lag, draktsett, klubb kolleksjon og salg av reklame.

3. Lagene kan innhente sponsor til klubb kolleksjonens trenings t-skjorte. Forespørselen må godkjennes av daglig leder. Logo av sponsor plasseres øverst på ryggen.

4. Lagene kan innhente sponsorat fra egen arbeidsgiver opp til 10.000 kr. Faktura sendes av klubb 80 % av inntekten går til laget og 20 % til klubben.

5. Lag kan ikke søke om midler uten at dette er skriftlig avklart med klubb. Unntaket er Fana Sparebank sine gavemidler.

Dugnader:
Askøy Fotball er positiv til engasjerte foreldre og støttespillere, og vi som klubb ønsker å spille på lag med de mange som bidrar til at barn og unge skal ha utstyr både til trening og kamp. Klubben har en rekke forpliktelser rundt avtalene. Vi ønsker å være en koordinator og tilrettelegger. Dugnad skal godkjennes av daglig leder. All fakturering gjøres av Askøy Fotball.

80 % av inntekten går til laget og 20 % til klubben.

Det forventes at alle lag prioriterer klubbens dugnader før lagsdugand gjennomføres.

Klubben har inntil videre åpnet opp for lagssponsorer til trenings t-skjorten fra klubbkolleksjonen og hettegenser (m/uten zip) fra fritidskolleksjonen. Kravet er at de kjøpes hos vår utstyrsleverandør Torshov Sport.

Klubbdugnader:
Dugnader arrangeres i regi av klubb som f.eks Bambusa, pantedugnad, kiosk, turneringer og cuper. 

Pante dugnad: Poser hentes og deles ut av foreldrekontakt. Disse er lagret i container i Skogen. Om det er få igjen gi beskjed til dagligleder@askoyfotball.no. 

Andre dugnader, salg av varer, lotteri: 
Salgsdugnader på lagsnivå blir i utgangspunktet ikke godkjent. Unntak her er dersom klubben er i mål med sitt budsjett på dugnad hvor det unntaksvis kan åpnes for salgsdugnader på lagsnivå på slutten av året. Dette vil i såfall bli kommunisert fra klubb.

Vi oppfordrer lagene til å søke etter arbeidsdugnader da dette vanligvis ikke er i konflikt med klubbens egne.

Skrapelodd (digitale) og lotterier skal kun gjennomføres av klubben.