Generelle retningslinjer for inntektsbringende arbeid

All inntektsbringende tiltak skal godkjennes av daglig leder og/eller styret

Partneravtaler og sponsor arbeid:
1. Daglig leder utarbeider og godkjenner partnerpakker som selges til nærlingsliv og andre. 

2. For å ha en
helhetlig kontroll styrer klubben alle rettigheter rundt arbeidet av sponsing av draktsett, klubb kolleksjon og salg av reklame.

3. Barnelag kan innhente sponsor til ett kjøp av minimum 50 draktsett – ca 2 lag. Forespørselen må godkjennes av daglig leder. Logo av sponsor plasseres på bryst.

4. Lagene kan innhente sponsor til klubb kolleksjonens t-skjorter. Forespørselen må godkjennes av daglig leder. Logo av sponsor plasseres øverst på ryggen.

Dugnader:
Eksterne dugnader: 

Askøy Fotball er positiv til engasjerte foreldre og støttespillere, og vi som klubb ønsker å spille på lag med de mange som bidrar til at barn og unge skal ha utstyr både til trening og kamp. Klubben har en rekke forpliktelser rundt avtalene som gjøre gjøres. Vi ønsker å være en koordinator og tilrettelegger. Dugnad skal godkjennes av daglig leder. All fakturering gjøres av Askøy Fotball. 80 % av inntekten går til laget og 20 % til klubben.

Det forventes at alle lag prioriterer klubbens dugnader før lagsdugand gjennomføres. 

Interne dugnader:
Dugnader arrangeres i regi av klubb som f.eks Bambusa, pantedugnad, kiosk, turneringer og cuper. 

Pante dugnad: Om noen vil ha poser lagret i garasjen til oppsamling send connie@askoyfotball.no en mail. 100 % av pengene går til lagkonto. 

Andre dugnader, salg av varer, lotteri: 
Salg av eventuelle varer som lagene ønsker å selge skal godkjennes av daglig leder, og ved behov tar det opp med styreleder eller styret.

Lotterier skal kun gjennomføres av klubben.