Retningslinjer reiseleder

Alle som representerer klubben må opptre i tråd med det klubben skal stå for. Styret har derfor vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vår klubb er representert.

Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i klubbens regi at alle utøverne kommer hjem med en positiv totalopplevelse. Reiselederne kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, så en god dialog mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige.

 1. På alle reiser i regi av klubb eller lag, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Om flere lag reiser sammen skal det være èn ansvarlig per lag. Trenere og øvrige voksenressurser bestemmer hvem som skal være reiseledere på reiser til cuper og treningsleirer. Om det settes opp flere reiseledere blir disse enig seg mellom om eventuell fordeling av arbeidsoppgaver. Leder for barnefotball (barn) eller sportslig leder (ungdom/senior) orienteres om hvem som har hvilke oppgaver.


 2. Alle barn under 10 år skal ha følge av foresatte eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting. Det kan gjøres avtaler med annen forelder om å overdra dette ansvaret. Dette bør være skriftlig inngått på forhånd.


 3. Alle foreldre som deltar på reisen skal bistå reiseledere om dette er nødvendig.


 4. På reiser til utlandet skal alle barn under 12 år ha med foresatt. Er det første gang noen mellom 12 og 13 år deltar i utlandet skal foresatte være med, selv om barnet er over 12 år. Det kan gjøres avtaler med annen forelder om å overdra dette ansvaret. Dette bør være skriftlig inngått på forhånd.

 5. Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til trivsel for alle deltakerne.


 6. Alle som reiser i regi av cup (spillere) skal være medlem og spilleberettiget.


 7. Reiseleder sjekker med klubbens politiattest-ansvarlig at alle som skal overnatte med barna har fremvist gyldig politiattest.


 8. Reiseleder rapporterer til Varsling om kritikkverdige forhold: – Askøy Fotball (askoyfotball.no) i følgende saker: Overgrepssaker. Ulykke med personskader. Dødsfall blant klubbens medlemmer. Økonomisk utroskap. Klare brudd på det klubben ønsker å stå for. Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige.


 9. Reiseleder har ansvar for at alle utøverne er med til enhver tid.


 10. Reiseleder påser at nødvendig informasjon blir gitt til deltakerne underveis.


 11. Reiseleder påser at all bagasje er med. De yngste deltakerne kan trenge bærehjelp av noen eldre.


 12. Reiseleder skaffer seg oversikt over stedet og gir beskjed om hvor deltakerne skal sove, sanitærforhold og hvor man skal spise. Dette gis det beskjed om.


 13. Tidspunkt for måltider avtales med trenerne i forhold til arrangementstider. Reiseleder legger best mulig til rette for måltidene ut fra hvilken informasjon som er gitt på forhånd og de kjøkkenmuligheter som er tilgjengelige.


 14. For enkelte turer må tørrmat, drikke, engangskopper etc. kjøpes inn på forhånd. Dette er reiseleders ansvar.


 15. Reiseleder(e) er også heiagjeng og oppmuntrer under stevnet. Trener har full konsentrasjon om de som til enhver tid konkurrerer. Reiseleder bør håndtere alle utenomsportslige spørsmål, sosiale konflikter, hodepine etc. underveis.


 16. Oppmøte til øvelsene er den enkelte utøvers og treners ansvar.


 17. Tilstrekkelig søvn er essensielt for å kunne yte godt. Det bør legges til rette for at også de yngste får nok søvn. Reiseleder i samarbeid med trenerne er ansvarlig for at leggetid og ”stille-tid” formidles. De eldste kan gjerne ha senere tidspunkt enn de yngste.


 18. Ved hjemkomst må reiseleder sjekke at hver enkelt blir hentet på riktig sted og til rett tid.


 19. Reiseleder i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig koordinerer reiserapport med bilder og tekst som kan legges ut på hjemmesiden.


 20. Krav om utlegg som reiseutgifter, innkjøp mv. sendes til okonomi@askoyfotball.no senest en uke etter turen sammen med originale kvitteringer og et kort regnskap. Kostnader som skal dekkes av lagskonto følger normale retningslinjer.


 21. Foreldre er ansvarlig for å informere reiseleder om medisinering som utøvere trenger hjelp til.


 22. For enkelte utøvere er dette kanskje deres første stevne eller deres første reise uten foreldrene. Enkelte kjenner kanskje heller ikke de andre barna særlig godt. Reiseleder må være spesielt oppmerksom ovenfor disse barna.


 23. Reiseleder bør ha med plaster og smertestillende. I konkurransehaller er det hallen/stevnearrangør som har hovedansvar for medisinsk hjelp.


 24. All bruk av rusmidler er forbudt. Brudd rapporteres til daglig leder.