Medlemskap

Medlemskap: 

Alle som er aktive i Askøy Fotball skal være medlem og ha betalt kontigent. Vi oppfordre og ønsker også gode støttespillere som betaler ett støttemedlemskap på 205 kr.

Hvordan melde meg inn/ ut?

Nye medlemmer legges til ved å fylle ut denne lenken.

Spørsmål: spond@askoyfotball.no

Medlemskontingenter:

Kontigent betales i klubbens medlemssystem Spond. Kontigenten må betales for at spilleren skal være forsikret.

Klubbens kontigent dekker en rekke kostander: 

 • Påmeldings avgift til serie
 • Påmelding diverse cuper
 • Dommere
 • Forsikring
 • Utstyr knyttet til aktiviteter
 • Drakter
 • Bekledning til trenere
 • Kurs og utvikling for ulike roller
 • Reisestøtte til lag og diverse arrangement.
 • Spilleroverganger
 • Klubbhus (strøm, renhold m.m)
 • Bane og anlegg (kunstgress, mål, benker m.m)
 

Dersom en har utestående kontigent eller utfordringer til til kontingent kontakt inkludering@askoyfotball.no 

Skulle en ignorere første, og andre gangs purring på kontigent kan medlemmet fratas sitt medlemskap. Dersom styret konkludere med å frata et medlemskap vil allikevel kravet bestå selv om medlemskap er opphørt. 

For støttemedlemmer opphører medlemskap ved uteblivelse av kontingent og krav bortfaller. 

Forsikring for medlemmer: 

Alle aktive medlemmer i Askøy Fotball er forsikret under trening, kamp og reise igjennom NFF sin forsikringspartner. Forskring i Askøy Fotball forutsetter at medlemmet har betalt kontigent. Det er lagleder som er ansvarlig for å rapportere inn nye spillere slik at de blir registrert i klubben og får gyldig forsikring. 

Klubben skal informere om NFFs råd for skadeforebygging og forskringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. 

Alle lag skal ha et førstehjelpsskrin på trening og kamp. 

Idrettshelse.no 

Ring 987 02 033 ved skade.