Inkludering på etterskoletilbud!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

I samarbeid med Sparebanken Vest tilbyr Askøy Fotball et utviklende etterskoletilbud med lisensierte trenere og spillerutviklere som har fokus på fotballglede, mestring og utvikling.

SPV Inkluderingsfond:

Et profesjonalisert tilbud med egne ansatte, akademier og utstyr kan for mange klubber bidra til økte forskjeller i barne- og ungdomsfotballen. Askøy Fotball og Sparebanken Vest har derfor opprettet «SPV Inkluderingsfond» for FFO & Akademiet i klubben (SPV Fotballskills).

Inkluderingsfondet har som formål å gi enda flere fotballglade medlemmer 7-16 år mulighet til å delta i våre utviklende ekstratilbud etter skoletid – uavhengig av økonomiske forhold.

Utenforskap og økonomi er en stor utfordring i dagens samfunn, og vi ønsker med dette å inkludere barn og unge i vår sosiale lærings- og utviklingsarena i klubben. Samtidig vil ordningen styrke sosialt samhold, vennskap og hjelpe flere til å delta i fellesskapet.

Om SPV Fotballskills:

SPV Fotballskills er en lærings- og utviklingsarena (8 – 19 år) , hvor mestring, fotballglede, trivsel og sportslig variasjon og utvikling står sentralt. Les mer om SPV Fotballskills her.

Alle søknader til SPV Inkluderingsfond blir behandlet løpende og konfidensielt.

SPV FOTBALLSKILLS LOGO

Kontakt:
Sindre Sanden
Leder FFO & Akademi | SPV Fotballskills
99109312 / ffo@askoyfotball.no