FFO & AKADEMI

⚽️ Sosialt og utviklende aktivitetstilbud for fotballglade jenter og gutter etter skoletid (13.00 – 16.15) i Skogen Fotballpark og Myrane.

🏃‍♀️ 🏃Dette er en lærings- og utviklingsarena for (J/G 8 – 15 år) uavhengig av klubbtilhørighet, hvor mestring, fotballglede og trivsel står sentralt. 

#sosiallæringsarena
#mestring
#utvikling
#fotballglede

PÅMELDING ✅ avd. MYRANE (KLEPPESTØ): https://www.superinvite.no/#/invitation/70e9dbe24ba303f2d25ac34d3ae945c5


PÅMELDING ☑️ avd. SKOGEN (FOLLESE): https://www.superinvite.no/#/invitation/61bfdc160e4c099203c72258d8825340


Dagene er delt inn i «FFO» for de yngste (3 – 4.trinn) og «Akademi» for de eldste (5 – 10.trinn) – hvor deltakerne kan velge mellom 1-3 aktivitetsdager.

På FFO står selve aktivitetsgleden, mestring, fotball-leker og sjef over ball sentralt. Mens på Akademiet jobber vi i større grad med systematisert ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger. 


🆕Nyhet av året! «Ungdomsakademi» for 8-10.trinn med høyt kvalifiserte trenere og utviklende variasjon i hverdagen, tilpasset ungdommens treningshverdag.

Aktivitetene ledes av høyt kvalifiserte spillerutviklere med flere års akademi-erfaring, idretts- og UEFA-B utdanning samt pedagogisk kompetanse/erfaring.


🥪Matordning i brakkene fra 13.15 – 14.30 tilpasset barnas skoleslutt-tider og ankomst.

Hovedaktivitetene/øktene
starter ca. 14.30 og avsluttes senest kl. 16.10. 

📅FFO og akademiet følger skolekalenderen og har ikke regelmessig aktivitet i skoleferier og helligdager. 


MÅNEDSPRIS:
1 dag per uke: kr 875,-*
2 dager per uke: kr 1395,-*
3 dager per uke: kr 1999,-*
* I tillegg kommer systemkostnad som går uavkortet til Superinvite/betalingsformidler.
Henteordning: 190,- kommer i tillegg for de som har behov for det.

FFO-tilbudet er dessverre ikke en del av inkluderingsfondet da dette er et ekstratilbud og de begrensede midlene klubben har går til å dekke primæraktivteten for barn og unge.


Skattefradrag:
Foreldre med barn på skole-, og fotballfritidsordning har også muligheter til skattefradag. Mer info her: Skattefradrag


ℹ️ For mer informasjon eller om du ønsker å melde på ditt/dine barn – vennligst kontakt:
FFO/Akademi-ansvarlig
Sindre Sanden
ffo@askoyfotball.no
991 09 312