SPV Fotballskills

SPV Fotballskills Askøy Fotball

SPV Fotballskills:

Velkommen til et sosialt og utviklende aktivitetstilbud i Skogen & Myrane! SPV Fotballskills er fotball-fritidsordning (FFO) og Akademi for fotballglade jenter og gutter fra over 10 skoler etter skoletid (13.00 – 16:15).

Påmelding MYRANE | Påmelding SKOGEN

Om SPV Fotballskills:

SPV Fotballskills er en lærings- og utviklingsarena (7 – 16 år) , hvor mestring, fotballglede, trivsel og sportslig variasjon i hverdagen står sentralt. Dagene er delt inn i «FFO» for de yngste (2–4.trinn) og «Akademi» for de eldste (5–10.trinn) – hvor deltakerne kan velge mellom 1-3 aktivitetsdager.

På FFO står selve aktivitetsgleden, mestring, fotball-leker og sjef over ball i fokus. Mens på Akademiet jobber vi i større grad med systematisert ferdighetsutvikling og spillforståelse gjennom temabaserte treninger. 

🥪Matordning i brakkene fra 13.15 – 14.30 tilpasset barnas skoleslutt-tider og ankomst.

📅SPV Fotballskills følger skolekalenderen og har ikke regelmessig aktivitet i skoleferier og helligdager. 

Hovedaktivitetene/øktene starter ca. 14.30 og avsluttes senest 16.15. 

Sparebanken Vest er navnesponsor for aktivitetstilbudet og støtter blant annet 10 deltageravgifter gjennom «FFO Inkluderingsfond». Les mer her

 

SPV FOTBALLSKILLS MYRANE
SPV FOTBALLSKILLS FFO

FFO - Fotball Fritidsordning:

På FFO (2-4.trinn) fokuserer vi på å utvikle livslang aktivitetsiver, fotballglede, mestring og motorikk gjennom lek og fotballskills med ball. 

Akademi:

«Akademiet» 5-10.trinn jobbes det i større grad med systematisert ferdighetsutvikling, basisferdigheter og spillforståelse gjennom temabaserte treninger. 

«Ungdomsakademi» for 8-10.trinn med høyt kvalifiserte trenere og sosial, sportslig og utviklende variasjon i hverdagen, tilpasset ungdommens treningshverdag og utviklingsmål.

 

Påmelding MYRANE | Påmelding SKOGEN

Pris:

MÅNEDSPRIS:
1 dag per uke: kr 875,-*
2 dager per uke: kr 1395,-*
3 dager per uke: kr 1999,-*

* I tillegg kommer systemkostnad som går uavkortet til betalingsformidler.
Henteordning kommer i tillegg for de som har behov for det.
* Sparebanken Vest støtter vårt inkluderingsfond for noen plasser, søk her

Skattefradrag:
Foreldre med barn på skole-, og fotballfritidsordning har også muligheter til skattefradag. Les mer om skattefradrag her. 

SPV FOTBALLSKILLS 4

ℹ️ For mer info ta gjerne kontakt:
Leder SPV Fotballskills
(tidl. FFO & Akademi)
Sindre Sanden,
UEFA A Spillerutvikler
ffo@askoyfotball.no
991 09 312

SPV FOTBALLSKILLS LOGO