FFO & AKADEMI

⚽️ Sosialt og utviklende aktivitetstilbud i Skogen & Myrane for fotballglade jenter og gutter fra over 10 skoler etter skoletid  (13.00 – 16.15).

🏃‍♀️ 🏃FFO & Akademiet er en lærings- og utviklingsarena (8 – 16 år) , hvor mestring, fotballglede, trivsel og sportslig variasjon i hverdagen står sentralt.

#sosiallæringsarena
#mestring
#utvikling
#fotballglede

PÅMELDING ✅ avd. MYRANE (KLEPPESTØ)

PÅMELDING ☑️ avd. SKOGEN (FOLLESE)

Dagene er delt inn i «FFO» for de yngste (3 – 4.trinn) og «Akademi» for de eldste (5 – 10.trinn) – hvor deltakerne kan velge mellom 1-3 aktivitetsdager.

På FFO står selve aktivitetsgleden, mestring, fotball-leker og sjef over ball i fokus. Mens på Akademiet jobber vi i større grad med systematisert ferdighetsutvikling gjennom temabaserte treninger. 

🆕Nyhet av året! «Ungdomsakademi» for 8-10.trinn med høyt kvalifiserte trenere og utviklende variasjon i hverdagen, tilpasset ungdommens treningshverdag.

Aktivitetene ledes av høyt kvalifiserte spillerutviklere med flere års akademi-erfaring, idretts- og UEFA-B utdanning samt pedagogisk kompetanse/erfaring.

🥪Matordning i brakkene fra 13.15 – 14.30 tilpasset barnas skoleslutt-tider og ankomst.

Hovedaktivitetene/øktene
starter ca. 14.30 og avsluttes senest 16.15. 

📅FFO og akademiet følger skolekalenderen og har ikke regelmessig aktivitet i skoleferier og helligdager. 

MÅNEDSPRIS:
1 dag per uke: kr 875,-*
2 dager per uke: kr 1395,-*
3 dager per uke: kr 1999,-*

* I tillegg kommer systemkostnad som går uavkortet til Superinvite/betalingsformidler.
*Henteordning kommer i tillegg for de som har behov for det.

FFO-tilbudet er dessverre ikke en del av inkluderingsfondet da dette er et ekstratilbud, og de begrensede midlene klubben har går til å dekke primæraktivteten for barn og unge.

Skattefradrag:
Foreldre med barn på skole-, og fotballfritidsordning har også muligheter til skattefradag. Mer info her: Skattefradrag

ℹ️ For mer info ta gjerne kontakt:
FFO/Akademi-ansvarlig
Sindre Sanden
ffo@askoyfotball.no
991 09 312