SPV Fotballskills

SPV Fotballskills Askøy Fotball

SPV Fotballskills:

Velkommen til et sosialt og sportslig utviklende ekstratilbud i Skogen & Myrane! SPV Fotballskills er fotball-fritidsordning (FFO) og Ungdomskademi for fotballglade jenter og gutter 7-16 år for over 10 skoler etter skoletid (ca. 13.00 – 16:15).

Påmelding MYRANE & SKOGEN

Om SPV Fotballskills:

SPV Fotballskills er en lærings- og utviklingsarena (8 – 19 år) , hvor mestring, fotballglede, trivsel og sportslig variasjon og utvikling står sentralt. Dagene er delt inn i «FFO» for de yngste (3–4.trinn), «Akademi» (5-7.trinn) og «U-akademi» – hvor deltakerne kan velge mellom 1-4 aktivitetsdager.

På FFO står selve aktivitetsgleden, mestring, fotball-leker og sjef over ball i fokus. Mens på Akademi og U-akademi jobber vi i større grad med systematisert ferdighetsutvikling, rolletrening og spillforståelse gjennom temabaserte treninger. 

🥪Matordning i brakkene fra 13.00 – 14.30 tilpasset barnas skoleslutt-tider og ankomst.

📅SPV Fotballskills følger skolekalenderen og har ikke regelmessig aktivitet i skoleferier og helligdager. 

Hovedaktivitetene/øktene starter ca. 14.30 og avsluttes senest 16.15 ved sen skoleslutt. 

Sparebanken Vest er navnesponsor for aktivitetstilbudet og støtter blant annet 10 deltageravgifter gjennom «FFO Inkluderingsfond». Les mer her

FFO - Fotball Fritidsordning:

På FFO (2-4.trinn) fokuserer vi på å utvikle livslang aktivitetsiver, fotballglede, mestring og motorikk gjennom lek og fotballskills med ball. 

Akademi:

«Akademiet» 5-10.trinn jobbes det i større grad med systematisert ferdighetsutvikling, basisferdigheter og spillforståelse gjennom temabaserte treninger. 

«Ungdomsakademi» og «Morgentreninger» for 8-10.trinn + VGS med høyt kvalifiserte trenere og sosial, sportslig og utviklende variasjon i hverdagen, tilpasset ungdommens treningshverdag, ferdigheter og utviklingsmål. 

Les mer om Ungdomsakademi og Morgentreninger her:
NYHET! Ungdomsakademi og morgentreninger for u.skole og vgs!

Påmelding MYRANE | Påmelding SKOGEN

Pris:

MÅNEDSPRIS:
1 dag per uke: kr 895,-*
2 dager per uke: kr 1449,-*
3 dager per uke: kr 1999,-*
4 dager per uke: kr 2549,-

* I tillegg kommer systemkostnad som går uavkortet til betalingsformidler.
Henteordning kommer i tillegg for de som har behov for det.
* Sparebanken Vest støtter vårt inkluderingsfond for noen plasser, søk her

Skattefradrag:
Foreldre med barn på skole-, og fotballfritidsordning har også muligheter til skattefradag. Les mer om skattefradrag her. 

Årets ansatte og trenere i SPV Fotballskills - Askøy Fotball 2023

ℹ️ For mer info ta gjerne kontakt:
damon@askoyfotball.no 

SPV FOTBALLSKILLS LOGO