Jenter vil mer

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Foto: Veronika Stuksrud

Askøy Fotball er trukket ut som èn av fem fadderklubber til Sparebanken Vest sitt prosjekt «Jenter vil mer». Dette prosjektet er i samarbeid med toppklubbene Arna Bjørnar Fotball, Sogndal Fotball og SK Brann.

Prosjektet varer i utgangspunktet frem til sommeren 2024, men arbeidet som legges ned vil forhåpentligvis gi resultater i mange år fremover.

Hovedambisjonen til prosjektet er å løfte jentefotballen i klubb og ta deres ambisjoner og ønsker på alvor. Sparebanken Vest og NHH ved professor Siv Skard har gjennomført en undersøkelse som viser at jenter i fotballen opplever lavere forventninger fra omverdenen enn de har til seg selv.

Kilde: https://www.spv.no/jentervilmer

Sammen med Os Fotball/Nore Neset IL har Askøy Fotball blitt tildelt SK Brann som vår fadderklubb. Det har allerede vært flere samtaler og møter og mange flere vil det bli. I den fasen som prosjektet er nå vil det også bli invitert til spiller, trener og foresatt-samtaler for å identifisere forbedringspunkter for klubben. Når vi sammen med Brann har identifisert områder i klubben vi skal jobbe målrettet med, vil det også bli satt noen kvantitative mål som vil gi oss verdifull innsikt i egen klubb.

Askøy Fotball er stiftet på flere viktige grunnverdier. Likebehandling av jenter og gutter, kvinner og menn er kanskje den viktigste. Dette er et styringssignal til alle ansatte og frivillige i klubben! Likhetsprinsippet mellom kjønn er forankret på årsmøte, gjennom styret, administrasjon og avdeling sport. Jenter skal ha samme tilgang til kompetanse, utstyr og de samme økonomiske rammene som guttene.

Bakgrunnen for at Askøy Fotball søkte på dette viktige og relevante prosjektet er todelt;

  • identifisere forbedringsområder for at tilbudet skal treffe bedre på hva jentene selv ønsker og forventer.
  • klarer vi i ord og handling å gjennomføre likhetsprinsippet i praksis på lags- og spillernivå. Oppleves det slik av dem det gjelder og deres foresatte.

Vi gleder oss til å jobbe videre med Lagløftet sammen med Sparebanken Vest og SK Brann!