FFO & Akademi blir SPV Fotballskills!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Stor takk til Sparebanken Vest som bli med på laget! Våre eksisterende aktivitetstilbud for FFO og Akademi samles under det nye navnet «SPV Fotballskills«.

Felles drivkraft:

Askøy Fotball har som overordnet visjon å være en drivkraft i lokalsamfunnet. Gjennom SPV Fotballskills tilbyr vi et sosialt og utviklende aktivitetstilbud i både Skogen og Myrane. Her står mestring, fotballglede, trivsel og sportslig variasjon i hverdagen helt sentralt.

Merkevaresjef i Sparebanken Vest, Øyvind Harkestad, understreker at den lokale drivkraften er en visjon klubben og banken har til felles:

– Som en av de største fotballklubbene i Vestland, er Askøy Fotball en svært viktig aktør i lokalmiljøet, spesielt når det kommer til barn og unge. FFO er et viktig, spennende og ikke minst gøy tilbud til barna på Askøy, som vi er veldig glad for å være med på å støtte.

SPV Fotballskills Askøy Fotball

Sparebanken Vest blir med videre som en av Askøy Fotballs generalpartnere etter navnesponsoratet for FFO og Akademi. Connie Halvorsen som er daglig leder i fotballklubben bemerker følgende om samarbeidet:

– De (Sparebanken Vest, red.anm) brenner for samme verdier som Askøy Fotball og ønsker å bidra til at flest mulig barn skal kunne delta på vår fritidsordning.

Lokal satsing:

Lokal banksjef på Askøy, Inga Merete Hjelmeland, utdyper videre om den lokale satsingen til Sparebanken Vest:

– Sparebanken Vest sin visjon er å gjøre livet på Vestlandet enda litt bedre, og derfor gjør vi på Askøy kontoret det vi kan for å bidra lokalt. I fjor samlet vi store artister til gratiskonsert og millionutdeling med Hjertebank. Nå er vi veldig glade for å ha blitt hovedsamarbeidspartner med Askøy Fotball, og ser frem til å gjøre hverandre enda bedre gjennom dette samarbeidet, sier Inga Merete Hjelmeland, banksjef på Askøy.

SPV FOTBALLSKILLS 4

Om SPV Fotballskills:

SPV Fotballskills er en lærings- og utviklingsarena (8 – 16 år) , hvor mestring, fotballglede, trivsel og sportslig variasjon i hverdagen står sentralt. Dagene er delt inn i «FFO» for de yngste (3–4.trinn) og «Akademi» for de eldste (5–10.trinn).

Leder for SPV Fotballskills, Sindre Sanden, påpeker at aktivitetstilbudet også inneholder henteordning, matordning og utviklende fotballaktiviteter ca.13.00-16.15, hvor deltakerne kan velge mellom en til tre dager per uke. Om gjennomføringen for de ulike årskullene utdyper Sanden videre:

– For de yngste har vi et ekstra fokus på å skape og utvikle livslang aktivitetsglede, motorikk og fotballferdigheter gjennom lek og mestring av ball. Mens for de eldste jobber vi i større grad med systematisert ferdighetsutvikling og spilleforståelse gjennom temabaserte treninger og høyt kompetente trenere.

SPV FOTBALLSKILLS LOGO

Inkluderingsfond:

Askøy Fotball har etablert et inkluderingsfond for å sikre at medlemmer fra lavinntektsfamilier får mulighet til å delta på ordinær aktivitet i regi av klubben. Sparebanken Vest har i forbindelse med navnesponsoratet gitt støtte for noen plasser til SPV Fotballskills.

– Inkluderingsfondet er et knapphetsgode som må prioritere hverdagsaktiviteten. FFO er et ekstratilbud som ikke faller innunder kriteriene til inkluderingsfondet. Vi setter stor pris på at samarbeidspartnere ser jobben som gjøres i klubben og gleder oss over muligheten til også drive inkludering på FFO. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer som ikke tidligere har hatt mulighet til å delta til å søke plass, påpeker inkluderingskoordinator i Askøy Fotball, Helene Fraas.

SPV FOTBALLSKILLS FFO

Relaterte innlegg