Fotballgøy

Follese Fotballklubb inviterer til et gratis arrangement i Skogen Fotballpark hvor lek med ball står i fokus. Tilbudet er for barn på 1. – 7. trinn. Det skal være et sosialt lavterskel-tilbud for alle barn på Askøy. Du trenger ikke å gå på fotball eller å ha spilt fotball tidligere for å være med. Alle er hjertelig velkommen.

I en tid hvor det er mange tilbydere og stort utvalg av ekstratilbud for de mest ivrige barna er det for klubbens styre en prioritert og viktig oppgave å balansere dette tilbudet slik at vi også har relevante tilbud for alle barn, både i og utenfor egen klubb. Derfor ønsker vi også å nå de som ikke spiller organisert fotball i dag.
 

Barna vil bli delt inn i grupper basert på alder og stasjonene vil tilpasses barnas ferdighetsnivå for at de skal oppleve mestringssglede.

Fokus er på lek, vennskap, spillglede og fysisk aktivitet. Vi legger opp til ett arrangement i måneden og avslutter alltid med noe godt å spise. Fotballgøy varer i 2 timer.

Det vil være fokus på høy voksen/instruktør-tetthet på arrangementet. Vi vil følge til enhver tid gjeldende retningslinjer fra FHI og NFF.

Askøy kommune ved avdeling for kultur og idrett bidrar med økonomisk støtte til tiltaket.

Ta kontakt med Fotballgøy-general Henrik Syversen på fotballgoy@askoyfotball.no eller mobil, 414 30 491 dersom dere lurer på noe.